31 marca rozpocznie się Rok o. Wenantego Katarzyńca