Abp Ryś: Kiedy nie mamy Maryi przed oczami, tworzymy bezduszny Kościół