Abp Ryś: problemy w wierze biorą się z wykrzywionego obrazu Boga