Abp Ryś: Słowo jest nam dane do objaśnienia życia i śmierci