Aż 6 mln wirtualnych pielgrzymów nawiedziło w 2020 roku sanktuarium w Padwie