Dodatkowe restrykcje w kolejnym regionie. Nowe informacje ministra zdrowia