Helena Kmieć uhonorowana Odznaką Rzecznika Praw Dziecka