Liczba kapłanów jest najwyższa w historii. Jak wygląda polski Kościół?