Ludzie nauki apelują o prawdę i szacunek. „Zasługi Jana Pawła II są dziś podważane”