Papież i pracownicy Kurii Rzymskiej rozpoczynają osobiste rekolekcje wielkopostne