Papież odwiedził w Rzymie poetkę, która ocalała z Holocaustu