Portugalscy duchowni sprzeciwiają się dalszym restrykcjom w sprawowaniu kultu