4. rocznica śmierci ks. Hamela, zamordowanego przez terrorystów