Anioł Pański z papieżem w dniu Apostołów Piotra i Pawła