„Całe życie zanurzcie w Chrystusie”. Przesłanie Franciszka do Polaków