Dominikanie wracają do kościoła św. Mikołaja w Gdańsku