Franciszek: kontemplujcie przyrodę na wzór św. Jana Pawła II