Francuska Rada Stanu nakazuje rządowi otwarcie kościołów