Matteo Bruni: Papież został powiadomiony o apelu polskich katolików