„Miał spojrzenie pełne miłości”. Lekarze wspominają ostatnie chwile bł. Carla Acutisa