„Nogi miałem skute kajdanami, ale nadal byłem misjonarzem”