Obraz Matki Bożej ocalał z pożaru kościoła. Odnaleziono go po 3 miesiącach