Odpowiedź na „Fratelli tutti”. Zakonnice przekazały dom dla migrantów