Ordo Iuris będzie pomagało ofiarom przemocy seksualnej