Papież mianował Polkę konsultorką Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego