Piesze pielgrzymki góralska, wadowicka i kalwaryjsko-lanckorońska odwołane w zwykłej formie