Pogarsza się stan zdrowia Benedykta XVI. „Jest jak świeczka, która przygasa”