Pomagała muzułmańskim dzieciom z COVID-19. Pakistan uhonorował „matkę zapomnianych”