Przeprowadzono ekshumację zwłok ks. Blachnickiego, założyciela ruchu oazowego