„Spojenia” – widowisko artystyczne inspirowane postacią św. Jana Pawła II już 15 września