Świat nie zależy od nas. Kard. Krajewski o papieskich katechezach