W Janie Pawle II Pan nawiedził swój lud! Franciszek przy grobie Papieża-Polaka