Więźniowie malują paschały. „Chrystus wskazuje drogę do prawdziwej wolności”